از تنهایی چه می خواهی!

 

خیلی آهسته با خودم گفتم: نمی دانم صدای در را شنیدم یا نه؟!

و بعد بلافاصله بلند شدم وبه طرف سالن رفتم در خانه بسته بودهمه رفته بودندو بازتنها بودم.
من از این تنهایی چه می خواهم که این همه به دنبالش هستم!
خیلی وقت پیش، آنوقت ها که تنهایی یک آسودگی امن وبی نظیر برایم داشت یک فرصت ناب بودکه می شد درآن دور و دورتر شدو دوباره برگشت بی آنکه کسی متوجه نبود تو بشود می شد فرسنگ ها راه رفت و نگاه کردبی آنکه ذره ای خسته باشی.
اماحالا انگارهمه به یکباره ربوده شده و من خالی خالیم، بی تو بی خودم!

نمی دانم این چه خاصیتی ست که آدم را سرگردان خودش می کندو بعد رهایش می کند.

 

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
زنبق دره

خانوم بوک همین وقت هایت است که باز من را یاد چراغ ها را من خاموش می کنم زویا پیرزاد می اندازی دیگر. همین وقت هایت است.

mouse

بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

خدابیامرز

سلام علیکم خب باید بگویم که اینجا در هوای داغ تابستان هم همانجور آرام است، من هم خوبم. دلم برای شما تنگ شده بود.

من تنها تر از تو نیستم

خاصیتی که آدم را سرگردان می کند . و بعد رهایش می کند همان ابهام مستتر در تمام ارتباط ها ی انسانی است که هدفشان گریز از تنهائی است .