پی نوشت!

 

خیلی راحت حرفت را بزن خانم بوک!

او سعی می کردحرف هایش را جوری بگوید که من بفهمم.
و من سعی می کردم وانمود کنم چیزی از حرف هایش نمی فهمم!

اینطوری بودکه شروع شد!

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
کتایون

اینطوری شاید آدم مطمئن بشه که درست فهمیده!