...

 


با قلبت صدایم را بشنو،کارسازتر است.
هر ضربه رویدادی شگفت است!

کاش دلت را به من می سپردی،گوشهایت را نمی خواهم!

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
زنبق دره

آخ که چه راست گفتی خانوم بوک. چه راست گفتی. گوش ها حرف ها را یا نمی شنوند یا بد می شنوند. از یک دلتنگی ساده آنقدر تفسیر می کنند که از اظهارش پشیمان می شوی. اما کار دل درست تر است اگر هنوز با تو باشد. اگر گوش ها بگذارند که دل کارش را بکند. اگر بگذارند.