سایه ای از من

 

 اغلب جاهایی هستم که زیاد درآن ترددی نیست و اگر هم رفت وآمدی باشد؛
من زیاد حواسم به اطرافم نیست.

توی پارکی که یک سرش می خورد به بلوار قلی پور راه می روم باد خنکی شاخه های درختان سبز توی پارک را به جنب وجوش درآورده و صدای باد که لابه لای برگ ها می پیچد مثل موسیقی آرامی شنیده می شود. دلم پیش آن دوسه پرنده ی دریایی ست که بالای جریان راکد آب پرواز می کنند آنقدر نزدیک که من سپیدی زیر شکم شان را می بینم.
ازکنار چند نفرکه دارندبلندبلند حرف می زنند و تندُتند راه می روند عبور می کنم! یکی آنطرفتر می دود ... چند نفری هم پراکنده روی نیمکت ها نشسته اند و در دور دست به نقطه های نامعلومی خیره مانده اند پیداست که جای دیگری اند!

بر می گردم، راه درازی مانده...
سایه ای از من روی آسفالت کشان کشان همراهم تا خانه می آید.

 

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
کنج

شما نزديكيد. مثل آن طرف پنجره ي ما.مثل منظره ي آن طرف پنجره ي ما.

زنبق دره

اینجایی که من هستم فرصت هر روزه برای پیاده روی در بین درختان وجود ندارد. با خانوم بوک همراه می شوم و نفسی تازه می کنم.

آلان

پرنده دریایی؟؟؟ کدوم شهر؟[لبخند]

زنبق دره

سلام خانوم بوک و صبح به خیر. چرا سایه کشان کشان می آید؟ خسته است یا حوصله ندارد برگردد؟ نکند دلش پیش مرغ های دریایی جا مانده؟ها؟

زنبق دره

خب خستگی عادت تن است که گاهی به سایه هم سرایت می کند. این عکس کناری را چقدر دوست دارم خانوم بوک. عجب بادی در علفزار پیچیده! :)

کنج

... این شهر پنجره است. کوچه ها فرقی با هم ندارند وقتی توی یکی شان خانه ای ست که سرپناه کسی ست. پارک منظورم نبود.