پی نوشت!

 

روزهای پرتقالی دارند کم کم می رسند.

بوی درخت های پرتقال، توی حیاط خانم بوک از همه چیز به زندگی نزدیکتر است.

از پایین پنجره یکی تو را صدا می زند.
درست وقتی که دستت را دراز کردی تا یکی از پرتقال ها را از درخت بچینی!

 

 


/ 2 نظر / 5 بازدید
زنبق دره

به به روزهای پرتقالی را دوست دارم عطر پرتقال را و البته فرصت چیدن یک پرتقال از درخت را همه شان خوب است گمان نمی کنم هیچوقت تکراری شود برگهای سبز درختهای پرتقال با نارنجی زردهای خوشگل وسطشان به به!

رامک

خانم بوک این پستت بسیار خوش بو بود!