آی ِ با کلاه !

 

همین حالا که من این ها را دارم می نویسم، « آ » کیلومتر ها از اینجا دور شده.
یک طوری دلم کوچک می شود.

 

 

 

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
رامک

زود بر می گرده ان شاالله!

زنبق دره

جایش سبز باشد. میتواند آرام باشد، یا آلاله! اگر آناهید نباشد البته! ها؟[چشمک]

زنبق دره

پس چی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (زنبق دره با ژست ایی کیو سان که داره تق و تق فکر می شکنه تو کله اش) [سوال]

میتراامجدی

هرچیز که با آی با کلاه شروع می شود دلم را می لرزاند