...

 

پسرم می‌پرسد
مامان می‌نویسی تا خود را آرام کنی؟

برمی‌گردم نگاهش می‌کنم
نمی‌دانم به دنیا آوردمش یا
در یکی از شعرهایم او را نوشته‌ام


سارا محمدی اردهالی/ 1 نظر / 28 بازدید
سید مجیب

چ دنیایی داریم که...