در بی نهایت

 

روی بام خانه، بادبادک کاغذی درآسمان با گوشواره های رنگی انگار دارد می رقصد!

روزها پشت روزها می آیند و ماه مُنیر خسته تر از همیشه می شود!
مادر کجاست، تا دست و رویش را بشوید لباس های شسته را از روی بند بردارد.
ملافه های سفید درآفتاب می درخشند.

 وقتی اینقدر دلتنگم به یاد تو می افتم ماه مُنیر!

 

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
زنبق دره

وقتی اینقدر دلتنگم گاهی یاد چیزهای خوب دلتنگ ترم می کند گاهی سبک تر. برعکسش هم هست. وقتی خیلی خوبم باد می وزد و یک عالمه دلتنگی را برایم سوغات می آورد. هی.

زنبق دره

راستی خانوم بوک چه کسی باید تو را و من را به این زندگی برگرداند. گاه میگویم نکند خود زندگی است که ما را اینقدر دور کرده از خودمان. هان؟