23 - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

23


برداشت دوم* 

تنها صدای قدم های دو نفر که از این کوچه می گذرند.

روزهایی هست که شبیه و اندازه ی تنهایی می شود!
هر لحظه و ساعتش آشناست، مدام از پنجره نگاه می کنی،
اما منتظر هیچکس نیستی.
دور خودت می چرخی، اما دنبال چیزی نمی گردی فقط می چرخی و ...
 می آیی می نشینی اینجا، شاید طبق عادت از پنجره نگاه می کنی،
چه کوچه ی خلوتی، چه خیابان ساکتی!

 

  *موسیقی: پیمان یزدانیان
    

+ خانم بوک ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
    پيامها ()