21 - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

21

 

گاهی ساعت ها می گذردو من ساکتم.

امروز هر چه می نویسم حرفهایم شکل کلماتی را به خود می گیرندکه باید در هم کوبیده شوند!
خُورد شوند و دوباره ساخته شوند.

 

 

 

+ خانم بوک ; ٩:٢۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
    پيامها ()