پی نوشت! - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

پی نوشت!

 

  کسی آرام درخانه ی بغلی پیانو می زند!

به گلدان های شمعدانی کنار پنجره آب می دهم.
خواننده فرانسوی می خواند! من فکر های پراکنده ای توی سرم دارم.
صدای خروس از دور شنیده می شود.
از این همه برخوردهای ناهماهنگ توی خانه دلگیرم.
صدای گنجشک ها...
باد خنکی از پشت پرده توری سرازیر می شود توی اتاق
سردم می شود.
ماشینی عبور می کند،خواننده فرانسوی صدایش را به اوج می برد.
از لیوان سرامیکی قهوه ای،بخار مطبوع چای بلند می شود.  

امروز هم مثل دیروز به فکر قلمه زدن گلدان های شمعدانی ام هستم!
فکرهایی روی کاغذ پاک می شوند! اما توی ذهنم هنوز هستند.

.

.

.

صبح بخیر امروز!

 

+ خانم بوک ; ۸:۳۸ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
    پيامها ()