ده +هفت - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

ده +هفت

 

اینجا دستهایم باز است...
می توانم هر چقدر که دلم می خواهد دور خودم بچرخم
می توانم هر چه می خواهم به روی ِخودم نیاورم و 
همه آن چیزهایی را که تمام شده اند؛
دوباره شروع کنم.

روی تار مویی، راه بروم، برقصم، بدوم ...

 

 

+ خانم بوک ; ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
    پيامها ()