پاییزی ِمحض - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

پاییزی ِمحض

شرح جمعه، هوای خنک ودلچسب بارانی که از روز قبل می بارد و گوش دادن به آواز پرنده ی جنگلی که تازگی ها این طرف ها پیدایش شده است. وقتی آواز سوت مانندش را می تاباندروی انبوه درختان انتهای کوچه ما درخانه احساس شادی می کنیم.
تابستان رفته است. بگذاربرود پشت سرش راهم نگاه نکند.پاییزدست ودلبازتراست. شاخه های خوشبخت در بادتکان می خورند.هیچ چیزاین لحظه را انکارنمی کند.اهالی خانه خواب اند.تنها من بیدارم و همین پرنده ای که می خواند. و هنوزی که باران تند و ریزی می بارد.

 

+ خانم بوک ; ۸:٤۱ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳
    پيامها ()