بالابلند - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

بالابلند

 

هم سایه، می تواند سایه ی خودت باشد در شبی بلند روی دیوارکنار نردبام برف. می تواند همسایه ی دیوار به دیوار باشد. می تواند خانه ی تازه ساخت ِ روبروی پنجره ی اتاق خواب مان باشد که مدت هاست مانع دیده شدن چناران دو کوچه بالاتر شده است وقتی که آن طور دل انگیز دربادتکان می خوردند.
آدم انگارخودش هم بی آنکه بفهمد عادت می کند به ندیدن ها به نچشیدن ها به نرفتن ها به نخندیدن ها به محدودشدن ها.حتی صرفنظر می کند از راه رفتن های صبحگاه از دلخوشی های کوچکش.

+ خانم بوک ; ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
    پيامها ()