صبحگاه - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

صبحگاه

 

هوای خنک امروز باشدو باران تند ِصبحی که می باردهنوز تاهمین لحظه،آنوقت تو کناری نشسته باشی درجزیره روی صندلی گردان آشپزخانه، درفکری پراکنده،لحظه ای بچرخی سمت پنجره و چناران سبزدرسبز و رد ِتند بارانی که می بارد. و لحظه ای بعد، سمت ِانگاری که دیگر اینجا نیستی.


+ خانم بوک ; ٤:٥۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
    پيامها ()