ده + سه - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

ده + سه

 

بیشتر از آن که فکرش را بکنی، من خسته ام، خسته...
خانم بوک فقط یک بهانه است!

لبخند که می زند ردیف سفید دندان هایش پیدا می شود و چشمهاش توی آفتاب می درخشند
با مهربانی و ملایمت سرش را تکان می دهد: ها، چی گفتی؟!  

و من با خودم فکر می کنم، خانم بوک، چه آرزو هایی دارد!

 

 

 

+ خانم بوک ; ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
    پيامها ()