تَلق تَلق تَلق... - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

تَلق تَلق تَلق...

پرده ی پنجره ها با یکی از همین چرخ های دستی دوخته شده باشد.خانه تمیزومرتب باشدوهمه چیزدراطرافت پررنگتر به نظر بیاید. وتو همینطور نگاه خسته ات را دوخته باشی به باران ِ تندوتیز پشت پنجره، آنوقت یکی بیاید و از تو بپرسد: چای می خوری یا نسکافه؟!

عصرنوشت: آدم گاهی عمدا" حواسش را پرت می کند جایی،همین طوری بیخودی بی دلیل!

در لینک زن

 

+ خانم بوک ; ٦:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
    پيامها ()