گاهی حس می کنم غایبم! - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

گاهی حس می کنم غایبم!

 

پراکنده می نویسم ...

جمعه، ساعت هفت و دو دقیقه ی صبحی روشن است. امروز زودتر از روزهای دیگر بیدارشده ام. همیشه غافلگیری را دوست داشته ام. اینکه خودم را در لحظه ای خاص متعجب کنم! آدمی به مرورچیزهایی راکه روزی برایش مهم بوده فراموش می کند. یا آنها را درمکانی جا می گذارد، مثلا،درجعبه ای قدیمی یادرکشوهای کمد،لای کتابی ...
گاهی که حس می کنم غایبم! بیشتر حوصله ام می شود بروم بگردم دنبال چیزهایی که روزی گم شان کرده ام.شاید یک دفعه لحنی خاص، نوری کمرنگ ،رد شدن از کنار نسیمی باعث بشود مرا به یاد آن گم شده بیندازد. وقتی چشمانت بدرخشد، بخندد از یافتنش توی یک کیف بلااستفاده بالای کمد یا توی جعبه ی خُردوریزه های گذاشته شده توی انباری.

روی تراس ایستاده ام. شهردر سکوت منتشرشده ی ِشب قبل هنوز میل به بیداری ندارد! نفس عمیقی می کشم حس می کنم روی بلندترین چنارانتهای کوچه، خدا نشسته است. روی آخرین برگی که هربار با نسیمی تکان می خورد و من به این یقین دارم.

«بزرگ مردکوچک» در اتاق در بسته اش نشسته است.
«آی دلنشین »مسافت ها دورتر شاید به چیزی فکر می کندیا درخواب است.

روبروی بادپنکه بر روی روتختی چهل رنگ هندی نشسته ام عود روشن است.
حس سارا کرو ای دارم! همان دخترک قصه که با پدرش از هندوستان آمده بود تا در مدرسه ی شبانه روزی خانم مین چین درس بخواندو ... با چشم های بسته خیالم را پرواز می دهم به جایی نمی رسدبرمی گردم!

درذهنم فکرهایی پراکنده انباشته شده است.از هرتکه، بریده ای گاهی توی سرم جرقه می زند و بعدخاموش می شود و ساکت! برای همین خیال می کنم که هیچ چیزمهمی درفکرم نیست.
صدای غرش هواپیمایی درحال پرواز،فضای آسمانی و رویایی صبح را می شکافد. و تا مسافت ها طنین پرحجمی از خود به جامی گذارد.

«بزرگ مردکوچکم» بی دلیل با خشم مرا نگاه می کنددرساعت نه و پنجاه و پنج دقیقه ی صبح. در را می بندم. غمی گوشه ی دلم جمع می شود.
یک دفعه دلم می خواهد همه این ها را اینجا بنویسم. شاید تنها برای این که نوشته باشم.

به گلدان های روی تراس آب می دهم.تاقبل از اینکه آفتاب بچرخدو بتابد روی گل های سفید رازقی.گاهی هم سربلندمی کنم و چشم می دوزم به سرشاخه های چناران انتهای کوچه.آیاصبحی دیگرهم خواهدآمد؟


+ خانم بوک ; ٩:٥٩ ‎ق.ظ ; جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
    پيامها ()