برخورد نزدیک از نوع سوم! "سه " - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

برخورد نزدیک از نوع سوم! "سه "

 

صبح ها از خانه بیرون رفتنش چندین مرحله دارد! اول مدتی با چشم های نیمه باز توی رختخواب می نشیندبعد صدای بازشدن در ِحمام می آید و شیرآب دستشویی برای دقایقی مقابل آینه بی حرکت...
در ِاتاق پشت سرش بسته می شود زمان تقریبا طولانی می گذرد بعد لباس پوشیده از پله ها پایین می آیدبی آنکه مرا ببیند! اغلب شک دارم که کدام از ما واقعی هستیم "من یا  او" لیوان ِآب پرتقال را تا ته سر می کشد تکه ای نان بربری با پنیر و تلفن به صدو سی و سه. گاهی هم بی خداحافظی در را پشت سرش می بندد. مردکوچکم ناراضی ست از همه چیز از من از تو از زندگی گله مند است.

                                                                                     

در سکوت شب قبل پشت پنجره رد تندبرف زیرنور زردرنگ چراغ های خیابان درختی پیدا بود. با یک گوله ی برفی که از مقابل پنجره اتاقش جمع کرده بود آمد پایین گفت، نگا کن بگیرش توی دستات، ببین اصلا سرد نیست! مثل پنبه سبک و نرمه و گلوله ی برفی را گذاشت توی دستهام.

                                                                     "تولدت مبارک بزرگ مردکوچکم"

 

+ خانم بوک ; ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
    پيامها ()