پاییزدلپذیر - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

پاییزدلپذیر

 

ما کجا هستیم! گاهی به هم نزدیک و گاه دور ِدوریم.

 پس از بارانی که این چند روز باریدآفتاب ِدرخشان امروز روی برگ های زردرنگ درختان می درخشیدهواسرد ودلچسب شده است.روی کوه ها سرتاسر برف نشسته و تا چشم کار می کندآن دورها سپیدی ست.

روی کفپوش سالن باپای برهنه راه می روم تا مرز آفتاب و سایه درآن طرف سالن پیش می روم و دوباره برمی گردم. پشت پنجره روی انبوه به هم فشرده ی برگ های ریز و سبزرنگ گیاه رونده ای که توی گلدان کاشته ام پر شده بود از قطره های شبنم.

امروز احساس می کردم درونم آرام است.

 

 

دلم تنگ شده بود...

+ خانم بوک ; ۱:۱٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
    پيامها ()