لحظه های ناب - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

لحظه های ناب

 

ساعت هفت صبح سه شنبه است.
دارم با عجله آمده می شوم تابه کلاس ورزش دیر نرسم حتی وقت نمی کنم پرده را کنار بزنم تا ببینم آن بیرون هوا چه رنگی دارد از خانه می زنم بیرون توی حیاط برخورد می کنم با مه سنگینی که تمام فضا را گرفته است! حتی ساختمان روبرویی هم پیدا نیست. داخل کوچه خیابان پیدا نیست وکمی جلوتر درخت ها پیدا نیستند. و من عاشقانه شناورم در این هوای رویاگونه ...
باخودم تنهای تنهایم.
از رطوبت ِخنک قطره های ریز این ابرهای متراکم حس خوشایندی همراهم می شود. صدای سوت مانند پرنده ای که اغلب در روزهای مه آلود این اطراف پیدایش می شودبه گوش می رسد. آفتاب کم رمقی از پشت شاخه های چناران خوشبخت به شکل شعاع نوری پراکنده روی علف های سبز پارک می تابد.

من هنوز شناورم...+ خانم بوک ; ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
    پيامها ()