دوشنبه های کاغذی - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

دوشنبه های کاغذی

 

امروز باز یکی از آن دوشنبه هاست که روی کفپوش اتاق پر می شود از نوشته های کاغذی از یادداشت ها گرفته تا کتاب ها و شعرها و سررسیدهای قدیمی ...

ساعت یک ربع مانده تا بشود وقت همان روزی که ...

گاهی شده ندانی جمله ات را چطور باید تمام کنی و برای مفهومی که توی ذهنت بی تابی می کند تا آفتابی شود بی دلیل هی نقشه های عجیب بکشی تا شکست اش بدهی!

نه اینکه همیشه چیز خاصی باشد نه، گاهی انگارنمی خواهی حرفی بگویی تا آن همه را سر بسته بگذاری که بهتر است تا روزی دوباره در یکی از همین دوشنبه ها بیایی و بنشینی و یادت هم نماند که پایان جمله ات غم بزرگی بوده شاید که نگفته مانده است.

 

پ.ن: هر چیزی آوازش را به گوش ات می رساند!

 

 

+ خانم بوک ; ٥:٢٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
    پيامها ()