در گمان ِبهار - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

در گمان ِبهار

 

خانم بوک دلش برای آ می سوزد!

و به  " ب " فکر می کند که سعی دارد آنها خوشبخت باشند.
و خوشبختی را دایره ای می داند که خطی بر آن مماس است تا ابد!


و من از اینجا که چشم اندازی دور دارد به ردیف منظم چنارهای خوشبخت،
می بینم که زندگی بی اعتنا مثل برق و باد درجوانه های نازک و شاخه ها ی تُرد درختان
سبزتر می شود.

نمی دانم فردا کجا هستم!

 

 

+ خانم بوک ; ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
    پيامها ()