شب زمستانی - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

شب زمستانی

 

گاهی شب ها صدای زنگدار سکوت که گوش ات را کر می کند!هیچ نگران نیستی صدای های فردا را نشنوی.همین طور دلت پیش بنفشه های توی باغچه هاست که همین دیروز با کمک آ آن ها را کاشتی. دلت پیش بهار هم هست که همین دور وبرهاست.
حس می کنی دلش می خواهد آویزان بشود از شاخه های چنار های توی خیابان اما وقتی شهرداری همه ی درخت های تنومند و پیر خیابان مان را با اره برقی بریده!
بهارسرگردان مانده است! 

اما این هایی که گفتم همه ی آن چیزی نبودکه در فکر هست انگارهر کاری هم بکنی بعضی چیزها ته نشین می شوند! مگر اینکه دور محوری بچرخانی شان آنقدر که حل شوند.

 

 

 

+ خانم بوک ; ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸
    پيامها ()