کاغذ سفید - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

کاغذ سفید

 

مهر هم روزهایش تمام شد.

من حالم خوب است و خوب هم نیست!
ساعت هفت و سی و هشت دقیقه صبح ِشنبه

همه جا را زیر ورو می کنم دنبال کمی سفیدی می گردم.
تا از بخش خاکستری مغزم فکر تو را بیرون بکشم شاید طرحی بشود از یک قصه ی ادامه دار.

Aaron* توی گوشم می خواند. این صدا ذهنم را برمی گرداند.
چیز هایی در هوا معلق می مانند! بلند می شوم، می ایستم، می نشینم از خانه بیرون می روم.
آرام از میان ردیف چنار های جوان می گذرم. همچنان توی گوشم می خواند ...
بی تاب نیستم، حالم خوب است و خوب هم نیست.

* Aaron  آهنگ ( u - Turn (Lili  بسیار دوستش دارم.

 

+ خانم بوک ; ۸:۳٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
    پيامها ()