بازیگر - آسمان وانیلی

آسمان وانیلی

و امروز، روز دیگری ست با تمام صداها و شگفتی های پیدا و ناپیدایش

بازیگر

 

کارگردان باید تجسمش خوب باشد!

یعنی باید بتواند وقتی به من می گوید: « بدوم»
صحنه را جوری در بیاورد که وقتی با حرکت آهسته آن را نمایش می دهد؛
تو حالت دستهای مرا بفهمی! پیچیدگی نگاه و اضطراب ِ آن لحظه ی مرا حس کنی.

می بینی زیاد هم سخت نیست.فقط باید توی چشمهای من وقتی مقابلت نشسته ام
خوب نگاهی کنی، من همان بازیگرم!

 

پ.ن:حواسم به پاییز هست!

 

+ خانم بوک ; ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
    پيامها ()